U19 Việt Nam hứng khởi luyện công chờ đấu Indonesia

U19 Việt Nam hứng khởi luyện công chờ đấu Indonesia

Dù chỉ là buổi tập nhẹ nhằm giải phóng sức ì nhưng các cầu thủ đều rất nỗ lực, thể hiện sự tập trung