Bất ngờ: Sau Asian Cup 2019 Văn Lâm là cầu thủ duy nhất không thể ăn tết cùng gia đình

Bất ngờ: Sau Asian Cup 2019 Văn Lâm là cầu thủ duy nhất không thể ăn tết cùng gia đình

Chú Văn Lâm chia sẻ cảm xúc về thành công của cháu trai. Sau Asian Cup 2019, Đặng Văn Lâm sẽ phải