“Nhiều vận động viên Paralympic trở thành biểu tượng toàn cầu”

“Nhiều vận động viên Paralympic trở thành biểu tượng toàn cầu”

VĐV đấu kiếm trên xe lăn người Ý Bebe Vio.Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) Andrew Parsons ca