FIFA nhận hơn 200 triệu USD tiền tịch thu được từ các vụ tham nhũng

FIFA nhận hơn 200 triệu USD tiền tịch thu được từ các vụ tham nhũng

Trong tuyên bố trên trang web, FIFA nêu rõ: “Số tiền này được thu giữ từ tài khoản ngân hàng của các