YênĐỗGiaLai:KẻthốngtrịbóngđáphongtràoGiaLai

ĐPL-S1 sân khấu lớn của bóng đá Tây Nguyên, thiếu ai chứ thiếu Yên Đỗ Gia Lai thì như mâm cỗ lại thiếu rượu nồng.