Sau điểm trận đấu

Sau trận đấu: Wu Lei 6,9 điểm xếp hạng áp chót.2nd chỉ cao hơn sanchez.in laiga