Lễ hội bóng đá Larue Cup 2015: Sân chơi bóng đá chất lượng cao

Lễ hội bóng đá Larue Cup 2015: Sân chơi bóng đá chất lượng cao

Kết thúc Larue Cup 2015, một trong những ấn tượng mạnh nhất mà lễ hội bóng đá này để lại đó là chất lượng chuyên môn của sân chơi bóng đá.