GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014khuvựcNghệAn:Viếttiếpgiấcmơ

GiảibóngđáCúpBiaSàiGòn2014khuvựcNghệAn:Viếttiếpgiấcmơ

Năm ngoái, khi tham dự Vòng chung kết toàn quốc giải bóng đá Cúp Bia Sài Gòn tại TP.HCM, các đại diện của Nghệ An là Thành Cổ FC và Sơn Hà FC đã không thể giành được những danh hiệu…