barca 2011

barca 2011

Barca, CLB hay nhất thế giới năm 2011【barca 2011】:(TT&VH Online) – Không nằm ngoài dự đoán, FC Barce